Aanmelden/Tarieven/Voorwaarden

Algemeen

In een eerste gesprek wordt met u bekeken wat u wilt en wat er nodig is, onderzoek of behandeling. De kosten van psychologisch onderzoek hangen af van de vraag hoe uitgebreid het onderzoek is. Voor onderzoek, behandeling en/of specifieke therapie hanteert PIO een vast uurtarief van € 85,00.

PIO heeft met diverse zorgverzekeraars contracten afgesloten. De kosten voor therapie/behandeling worden dan direct door PIO gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

In 2014 is de eerstelijns psychologische zorg en een deel van de tweede lijn zoals dat voorheen het geval was komen te vervallen en is hiervoor de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) in de plaats gekomen. De vergoede zorg uit het Basispakket van de zorgverzekerings­wet wordt hiervoor uitgebreid. Het maximum van vijf zittingen met een bijdrage van 20 euro per zitting komt te vervallen. Hiervoor in de plaats zijn vier zorgproducten gekomen met een vaste vergoeding:

GB GGZ Kort (294 minuten)

GB GGZ Middel (495 minuten)

GB GGZ Intensief (752 minuten)

GB GGZ Chronisch (750 minuten)

Afhankelijk van de zorgvraag en zwaarte van de problematiek wordt de patiënt binnen één van deze vier producten behandeld. Bij Praktijk PIO worden de producten kort, middel en intensief aangeboden.

 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen vereist de verzekering dat er sprake is van een psychische stoornis c.q. DSM-IV classificatie. De (huis)arts dient dit vermoeden kenbaar te maken in de verwijzing, dit samen met een beschrijving van de hulpvraag en bij voorkeur een indicatie van de zorgzwaarte. Ook dient op de verwijzing de persoonlijke AGB-code van de huisarts vermeld te worden.

 

Aanmelding

U kunt zich rechtstreeks, op eigen initiatief, bij PIO aanmelden door te bellen (06 20239231) of via het contactformulier. Een verwijzing van een huisarts of specialist is uiteindelijk wel noodzakelijk.

              Ook kunt U uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat, waarna u zo snel mogelijk wordt teruggebeld. U krijgt dan ook te horen of er sprake is van een wachtlijst.

 

Annuleren afspraak

Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen, dan dient u deze afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren (per email of evt. inspreken op het antwoordapparaat).

              Indien u deze termijn niet in acht neemt, zal PIO de sessie toch in rekening brengen, ongeacht de reden. De afspraaktijd is namelijk voor u gereserveerd en op zo korte termijn is een leeggevallen plek niet meer in te vullen.